GXD đào tạo lập Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án cho Văn Phú Invest

Ngày 15/11/2018 khai giảng lớp lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án.GXD khai giảng khóa đào tạo...

Đọc thêm