GXD đào tạo lập Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án cho Văn Phú Invest

Ngày 15/11/2018 khai giảng lớp lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án.GXD khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ của Văn Phú Invest tại 177 Trung Kính. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest là một thương hiệu uy tín có nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản. Quá trình triển khai khóa đào tạo lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án cho nhân viên. Bên Văn Phú cũng đã phải...

Read More