Một số đối tác của công ty Giá Xây Dựng trong đào tạo nghiệp vụ xây dựng

Khi tìm hiểu để lựa chọn một đối tác, người ta thường xem mục giới thiệu đơn vị đó đã thực hiện những dự án nào, hiện đang làm gì, đối tác là ai? chất lượng công việc trước đó có tốt không? khách hàng cũ có đánh giá thế nào? Công ty CP Giá Xây Dựng tự hào khi nhận được sự tín nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư xây dựng công trình – cấp chứng nhận, chứng chỉ cho cán bộ của các đơn vị: I. Các tập đoàn, tổng công ty lớn: Tập...

Read More