Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 – khóa học lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng

Ngày 6/6/2015, Công ty CP Giá Xây Dựng đã phát hành phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (QLCL GXD) kèm theo chương trình đào tạo nghiệp vụ tương ứng. Phiên bản 4.0 với danh sách các nội dung cải tiến so với bản 3.02 được các kỹ sư GXD liệt kê trên 8 trang A4. Tức là cải tiến rất nhiều, ví dụ: Đại sứ thân thiện GXD và trên tay là Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng GXD – Cách tra cứu tên vật liệu, tên công việc, tra tiêu chuẩn...

Read More