Chuyển đổi công ty TNHH Giá Xây Dựng sang Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Từ ngày 3/2/2010, Công ty TNHH Giá Xây Dựng chính thức thay đổi giấy phép kinh doanh và chuyển...

Đọc thêm