Cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD lên version 1.1.0

Ngày 27/05/2020, các Kỹ sư GXD công ty CP Giá Xây Dựng đã cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD (phần mềm Quản lý tài liệu GXD) lên phiên bản 1.1.

Các nội dung cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu GXD ngày 27/05/2020:

– Tinh chỉnh một số điểm trên giao diện phần mềm

– Hoàn thiện tính năng gộp nhóm dữ liệu

– Phát triển tính năng tự tạo cấu trúc dự án -> cái này anh/em quản lý dự án chuyên nghiệp sẽ thích lắm đây (khi được huấn luyện, trình bày cách ứng dụng)

– Phát triển tính năng kiểm tra liên kết hyperlink bị lỗi

– Phát triển tính năng thay đổi đường dẫn hyperlink

– Chỉnh sửa temp (code) – chắc các bạn phải copy dữ liệu từ file cũ sang (sorry nhé, vì sự phát triển nên phải thay đổi)

– Fix lỗi sửa tên Tiếng Việt có dấu

– Fix copy files giữ nguyên cấu trúc thư mục

Các bạn đang sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD, khi mở phần mềm lên sẽ có thông báo chỉ dẫn bạn cập nhật phần mềm tự động.

Với bạn làm dự án xây dựng mà chưa sở hữu phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD trong máy tính thì thật đáng tiếc. Phải cài đặt phần mềm ngay. Link tải phần mềm Quản lý tài liệu GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672/

Hiện tại GXD vẫn cho sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu GXD miễn phí. Trong thời gian tới sẽ thu một khoản phí để tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, lập trình phát triển phần mềm Quản lý tài liệu GXD cho tốt hơn.