Giai đoạn chuẩn bị

Công ty CP Giá Xây Dựng đang nghiên cứu phần mềm Lập dự án GXD và chương trình đào tạo thực hiện các công việc thực hiện ở giai đoạn này

  • Tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng để xác định chủ trương đầu tư;
  • Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng
  • Xem xét, quyết định đầu tư xây dựng

Các kiến thức về lập dự án, xác định TMĐT, tính hiệu quả dự án… sẽ được đào tạo kèm với phần mềm Lập dự án GXD.