Giá bán:
500,000đ
Link tải về:
Tải về
Hướng dẫn:
Xem hướng dẫn
Diễn đàn:
Tham gia thảo luận

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Phần mềm lập hồ sơ chất lượng công trình: Nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn và hoàn thành công trình, hạng mục; hỗ trợ ghi nhật ký và cả in nhật ký; hỗ trợ nghiệm thu khối lượng công việc phục vụ bảo vệ khối lượng và thanh toán 

Continue Reading →