Giá bán:
399,000đ
Link tải về:
Tải về
Hướng dẫn:
Xem hướng dẫn
Diễn đàn:
Tham gia thảo luận

Phần mềm Đấu thầu GXD

Tiền thân là phần mềm Dự thầu GXD 40SU MK2 nổi tiếng. Phần mềm Đấu thầu GXD đã được cải tiến, thay lõi với ngôn ngữ lập trình mới, ổn định hơn và kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội từ công nghệ của phần mềm Dự toán GXD. Liên hệ: Ms Thu An 0975 

Continue Reading →