Month: October 2017

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc Xin chia sẻ các mẫu nhật ký và mẫu báo cáo với bạn. Quá trình nghiên cứu phần mềm QLCL GXD, tôi đã sưu tầm từ các đồng nghiệp xây dựng. Trình bày lại mẫu nhật ký đóng ép cọc và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc. Trên file Word, sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode để anh/em tiện sử dụng, trao đổi. Gồm: Mẫu nhật ký đóng cọc Báo cáo tổng hợp đóng cọc Mẫu nhật ký ép cọc Báo cáo...

Read More

Khóa học đo bóc khối lượng lập dự toán

KHÓA HỌC Đo bóc khối lượng Lập dự toánrất hay rất đông người theo học BẠN học GÌ TẠI KHÓA bóc khối lượng lập dự toán? - Các khái niệm, nội dung cơ bản về đo bóc khối lượng lập dự toán- Các quy định hiện hành về xác định dự toán xây dựng công trình- Thực hành bóc khối lượng, tra mã, áp định mức- Xác định đơn giá xây dựng, chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công- Xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị- Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí...

Read More

Quảng cáo

Khóa học tuyệt vời

Video bài giảng

Loading...

Kho lưu trữ bài viết