Khởi công biên soạn khóa học QS Quantity Surveyor đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

Khởi công biên soạn khóa học Kỹ sư QS Quantity Surveyor đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Ngày 09/09/2017, bước sang tuổi 43, Ths Nguyễn Thế Anh chính thức bắt tay vào biên soạn nội dung cho khóa học QS (Quantity Surveyor). Nội dung khóa học dựa trên cơ sở: Các nhu cầu từ thị trường tuyển dụng của Việt Nam: Xây dựng các nội dung đúng theo các yêu cầu phổ biến của các Công ty tuyển dụngNghiên cứu các nhu cầu tuyển dụng từ nước ngoàiDựa vào việc nghiên cứu các chương trình đào tạo của nước ngoài.Các tư...

Read More