Mới ra trường, đi thi công, được giao làm biện pháp thi công, nên làm thế nào?

Câu hỏi: Em mới ra trường, đi thi công, sếp giao em làm biện pháp thi công, em bí quá không biết phải làm sao? Thầy mách nước giúp em với?Trả lời: Em gặp tình huống giống hệt tôi hồi mới ra trường, nhưng hồi đấy ko có mạng thuận lợi như giờ, chẳng biết hỏi ai. Vừa may tôi đang soạn khoá học Thiết kế biện pháp thi công tại #GXD nên có vài chia sẻ. Continue...

Read More